אתר הנדסה

טפסים ונהלים – תמ”א 38

1 – בקשה להיתר – רישוי זמין

2 – תנאים לפתיחת בקשה להיתר – הגשה / תכן / תחילת עבודות / גמר

3 – טפסים, הנחיות וגיליון דרישות תמא 38

4 – טפסים והנחיות – גיליון דרישות

5 – מסמכי איכות הסביבה