אתר הנדסה

פיקוח על הבניה

מחלקת הפיקוח על הבנייה ממונה על אכיפת חוק התכנון והבניה ומשמשת כגורם הבלעדי והסמכותי אשר מופקד על אכיפת חוק התכנון והבנייה התשכ”ה – 1965 והתקנות לחוקים, חוקי עזר עירוניים, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ומדיניות העירייה.

חדש ! קישור לתיבת דואר אלקטרוני לדיווח שלבי בניה – לבעלי היתר בניה בלבד !

תחומי אחריות

להלן פירוט של תחומי אחריות המחלקה:

  1. מעקב אחר בנייה חוקית בהתאם להיתר הבנייה ועל פי חוק התכנון והבנייה.
  2. איתור בנייה ללא היתר וטיפול בחריגות בנייה ברחבי העיר על פי חוק התכנון והבנייה.
  3. ביצוע ביקורות בגמר בנייה, לקראת אישור חיבור חשמל, הוצאת תעודת גמר ושחרור ערבויות בנקאיות.
  4. איתור וטיפול בשימושים, בניגוד להיתר או תכנית, בקרקע.
  5. אכיפת חוק התכנון והבנייה בכל הקשור לפיקוח וביצוע צווי הריסה. 

קישורים שימושיים

פרטי התקשרות

מסמכים וקבצים רלוונטים