אתר הנדסה

דו”חות

לידיעתכם, דוחות שוטפים של פעילות הועדה המקומית רמת גן: