אתר הנדסה

רישוי ותמ”א 38

רישוי והתחדשות עירונית

זימון תורים באפליקציה My visit בנייד או באתר האינטרנט – בתיאום מראש בלבד.

רישוי בניה

מחלקת רישוי בניה מיישמת את המדיניות התכנונית של העירייה הלכה למעשה, בכפוף להוראות חוק תכנון ובניה (התשכ”ה 1965) ולתכניות בנין עיר.

המחלקה אחראית על הליכי רישוי בניה הכוללים:

  1. בדיקה וליווי בקשות להיתר
  2. הכנת בקשות להיתר לדיון בוועדה
  3. הוצאת היתרי בניה

 

לתשומת לב, 
בקשה להיתר בניה חייבת להיות מוגשת על ידי אדריכל, מהנדס או הנדסאי הרשום ברשם האדריכלים, מהנדסים או ההנדסאים.

באתר תוכלו למצוא מידע והנחיות בנוגע לתהליכי הרישוי:

  1. איתור ישיבות וועדה
  2. איתור תיקי בניין ובקשות לפי כתובת, גוש/חלקה, ת.ז. או מספר תיק/בקשה
  3. טבלת תעריפי אגרות
  4. הנחיות הגשה, טפסים ונהלים
  5. מידע גיאוגרפי – GIS כולל תצ”א מעודכן​​

התחדשות עירונית – תמ”א 38

תמ”א 38 היא תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. התמ”א קובעת הוראות למתן היתרי בנייה מכוחה, לצורך חיזוק, ואינה מחייבת הכנת תכניות מפורטות.
כדי לאפשר החיזוק – מתירה התמ”א חריגה מקווי בניין ומהגובה המותרים על פי תכניות מאושרות החלות על המקום. במקביל מציעה התמ”א תמריצים לביצוע החיזוק ע”י תוספות בנייה.
לוועדה המקומית שיקול דעת תוך התייחסות לשיקולים תכנוניים, אדריכליים ונופיים, לכושר נשיאה של תשתיות, להתנגדויות השכנים, לעמידה בתנאים וכד’ בבואה לדון בבקשות.
השירות הניתן במחלקה כולל: מתן מידע תכנוני משלים לאחר קבלת תיק מידע במחלקת התכנון, קידום בקשות להיתרי בנייה והוצאת היתרי בניה מכוח תמ”א 38 על כל תיקוניה.

פקס מחלקת רישוי והתחדשות עירונית: 03-6759032

נשמח לעמוד לשירותכם.