אתר הנדסה

מבנים מסוכנים

תחומי הפעילות

 • טיפול במבנים מסוכנים ברחבי העיר בהתאם לחוק העזר לרמת-גן (מבנים מסוכנים), התש”ף 2020:
  • בדיקת מבנים שיש לגביהם חשד כי מהווים סכנה למחזיקים או לציבור.
  • הפניות מתקבלות מהמוקד העירוני או ישירות למחלקה או על סמך בדיקות יזומות של מהנדסי המחלקה.
  • לאחר בדיקת המבנה, מהנדס המחלקה מכין חוות דעת הנדסית.
 • טיפול במבנים שנבנו בשיטת פל-קל:
  • קבלת רשימת מבנים ממנהל התכנון החשודים כי נבנו בשיטת פל-קל.
  • שליחת הודעות לבעלי המבנים בדרישה לביצוע בדיקות לזיהוי שיטת הבניה.
  • ביצוע מעקב שנתי ודיווח למינהל התכנון.
 • טיפול בגשרים בתחום העיר
  • הקמת מערכת ניהול גשרים ומבני דרך הכוללת מאגר סוקרים, מתכננים, קבלני שיקום, קביעת נהלי עבודה ואחזקה ועוד.
  • ביצוע סקירות תקופתיות לגשרים ומבני דרך בתחום העיר.
   מיון ותעדוף עבודות שיקום הגשרים על פי מצב הנדסי- לפי תוצאות הסקר.
  • תכנון וביצוע עבודות שיקום הגשרים לפי תוצאות הסקר ועפ”י תקציב שיקום שנתי.
  • בדיקות מעקב לגשרים הנמצאים באחזקת קבלן חיצוני.

פרטי התקשרות

קבלת קהל

 • יום ב’ קבלת קהל בין השעות 15:00-17:00
 • יום ה’ – קבלת קהל בין השעות 08:30-11:30

מענה טלפוני

 • ימים א’, ד’ – בין השעות 13:30-15:00
 • יום ב’ – בין השעות 10:00-12:00