אתר הנדסה

אגף ההנדסה רמת גן

תמיד כאן
 לשירותכם

מה לחפש עבורך?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​ברוכים הבאים לאתר האינטר​​נט של אגף הנדסה והועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת-גן

​​​​ברוכים הבאים לאתר ההנדסי, האתר מספק מידע על תהליכים, טפסים ונהלים, מאפשר שליפת מידע ממאגרי המידע הממוחשבים וצפייה במערכת המידע הגיאוגרפי.
התוכן המופיע באתר זה אינו מחייב ואינו מחליף עיון במקור. הרשות אינה אחראית לכל טעות, שיבוש או השמטה, תוספת ופגם. הנוסח המחייב הינו הנוסח המקורי המצוי במשרדי הרשות.

  • קבלת קהל תתאפשר בתאום מראש בלבד (הנחיות בדף צור קשר).
  • המעוניינים לעיין בתיקי בניין ובקשות יכולים לעיין בחומרים סרוקים באתר ההנדסי, 
לפי ההדרכה המצ”ב.
  • אתר האינטרנט פותח במשותף על ידי עיריית רמת-גן, מינהל ההנדסה וחברת קומפלוט. הצהרת נגישות.
  • מודיעין אגף הנדסה: 03-6753515

טפסים חשובים