אתר הנדסה

תכניות אב

העיר רמת-גן חרטה על דגלה לאפשר התחדשות עירונית מושכלת אשר תכלול התחדשות המגורים בעיר יחד עם חידוש ושדרוג התשתיות. לצורך כך הוחל בשנת 2015 תהליך תכנון מקיף הכולל את שכונות העיר.

תכנון השכונות לווה בצוות מתכננים ויועצים מהתחום הכלכלי והתחבורתי במטרה ליצור תכנית ישימה אשר עונה על צרכי התושב/בעלי דירות המבקשים לחדש את דירותיהם הישנות וצרכי הציבור כולו המשתמש במרחב העירוני הציבורי.

בעמוד זה יועלו מעת לעת מסמכי מדיניות והחלטות, תשריטים של תכניות האב לשכונות העיר השונות:

תכנית אב - מסמכים