אתר הנדסה

הנחיות צפייה במסמכים סרוקים

לידיעתכם,
התוכן המופיע באתר זה אינו מחייב והרשות אינה אחראית לכל טעות, שיבוש או השמטה, תוספת ופגם.
הנוסח המחייב הינו הנוסח המקורי המצוי במשרדי הרשות.
הרשות נמצאת בהליך תמידי של סריקת המסמכים והנגשתם, אך ייתכנו שגיאות בהליך הסריקה, המיפתוח, סיווג החומר ותיוקו.
לעיתים חומר חסר, ובמקומו יסרקו מסמכים לא סטטוטוריים (לא מאושרים) או שמסמך יסווג בטעות כמסמך סטטוטורי – אין הדבר מעיד על אישור.
בנוסף, לאורך השנים ייתכנו שינויים בנתונים כגון: מבנים שנהרסו או לא נבנו, שינויי חלקות, מסמכים שאינם בתוקף ועוד.

בכל מקרה של בעיה, שאלה, חוסר התאמה או קישורים שבורים אנא פנו אלינו במייל tikiya@ramat-gan.muni.il

המעוניינים לעיין בתיקי בניין ובקשות יכולים לעיין בחומרים סרוקים באתר ההנדסי , לפי ההדרכה המצ”ב.