אתר הנדסה

הנחיות ודרישות המחלקה לאיכות הסביבה לבקשות לבנייה רוויה למגורים ואו תמא 38 בהריסה ובנייה (עד 29 מטר)

קטגוריה: