אתר הנדסה

החלטת הועדה מישיבה מספר 2023020 – הוספת מרחב מוגן דירתי לבניין מגורים קיים

קטגוריה: