הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר הנדסה- עיריית רמת-גן - דף הבית
הבורסה

חברי ועדת משנה

  
  
  
  
מר אדם קניגסברגרסגן ראש העיר03-6758047adam-k@ramat-gan.muni.il
עו"ד רועי ברזיליסגן ראש העירroi-b@ramat-gan.muni.il
אדר' רננה ירדני גולןחברת הנהלה מורחבתrenanahy@ramat-gan.muni.il
עו"ד מנחם דודסגן ראש העיר03-6753881david-men@ramat-gan.muni.il
מר אביהוא בן משההמשנה לראש העיר03-6753518avihu-bm@ramat-gan.muni.il
גב' עדנה וידל חברת הנהלה מורחבתEdnav1252@gmail.com
מר צחי זליכההמשנה לראש העיר03-6753576 tsachi-z@ramat-gan.muni.il 
מר דני גולדשטיין חבר הנהלה מורחבתGold.danyl@gmail.com
מר יונה טילמןחבר מועצת העירyonatillman@gmail.com

חברי ועדת משנה