הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר הנדסה- עיריית רמת-גן - דף הבית
הבורסה

טפסים ונהלים - מידע תכנוני

קישור עדכני להנחית מנכ"ל מפי להכנת מפת מדידה להיתר בניה (9/2014)

מפות נלוות להנחיות המנהל –דוגמא לאופן הגשת מפות שלבי הבניה השונים

  
טופס 1-תצ''ר
טופס 5-טופוגרפיה
טופס בדיקת מפה טופוגרפית
טופס בדיקת תצר
מפת דוגמה-תצר 2016
מפת דוגמה-תשריט זיקת הנאה 2016
קובץ התקנות-7682 רישוי ובניה
קובץ תקנות המדידה -2016
אישור העברת שטחים ציבוריים
נוהל הגשת חצר - פתיחת תיק
ערבות בנקאית לדוגמא
טופס הסכם חכירה

טפסים ונהלים - מידע תכנוני