ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של אגף הנדסה

והועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת-גן.

חדש ! דעתכם חשובה לנו ! בימים אלה מתקיים סקר שביעות רצון לקוחות . 

טופס מקוון מצ"ב :   שאלון שביעות רצון לקוחות הנדסה - אפריל 2018

האתר מספק מידע על תהליכים, טפסים ונהלים, מאפשר שליפת מידע ממאגרי המידע הממוחשבים וצפייה במערכת המידע הגיאוגרפי. התוכן המופיע באתר זה אינו מחייב ואינו מחליף עיון במקור. הרשות אינה אחראית לכל טעות, שיבוש או השמטה, תוספת ופגם. הנוסח המחייב הינו הנוסח המקורי המצוי במשרדי הרשות.

אתר האינטרנט פותח במשותף על ידי עיריית רמת-גן, מינהל ההנדסה וחברת קומפלוט.

מודיעין אגף הנדסה: 03-6753515

חדשות ועדכונים