ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של אגף הנדסה

והועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת-גן.

 

פעילות האגף בעת התפרצות הקורנה לחץ לצפייה
לפי הנחיות משרד הבריאות,
העבודה במשרדנו תהיה באופן מצומצם, ובנוסף לא תתאפשר קבלת קהל עד להודעה חדשה.
המעוניינים לעיין בתיקי בניין ובקשות יכולים לעיין בחומרים סרוקים באתר ההנדסי , לפי ההדרכה המצ"ב.
ניתן לנסות לפנות אלינו במענה הטלפוני או במייל חוזר ונשתדל לענות בהקדם.

ברוכים הבאים לאתר ההנדסי לחץ לצפייה
האתר מספק מידע על תהליכים, טפסים ונהלים, מאפשר שליפת מידע ממאגרי המידע הממוחשבים וצפייה במערכת המידע הגיאוגרפי. התוכן המופיע באתר זה אינו מחייב ואינו מחליף עיון במקור. הרשות אינה אחראית לכל טעות, שיבוש או השמטה, תוספת ופגם. הנוסח המחייב הינו הנוסח המקורי המצוי במשרדי הרשות.

אתר האינטרנט פותח במשותף על ידי עיריית רמת-גן, מינהל ההנדסה וחברת קומפלוט.

מודיעין אגף הנדסה: 03-6753515

חדשות ועדכונים