מצגת: שיתוף הציבור - תוואי מטרו M2

תאריך: 22/11/2020