הודעת הועדה לתשתיות לאומיות על תנאים להוצאת היתרים בתת-הקרקע

תאריך: 16/06/2019