הודעה ישיבות ועדה

תאריך: 19/03/2019


החל מה- 02.04.19 ישיבות ועדת המשנה יועברו לימי שלישי בבוקר אחת לשבועיים משעה 08:00 – 13:00

הישיבות יהיו בשידור חי בלבד ללא השתתפות תושבים.

מליאות הועדה ימשיכו במתכונתן הנוכחית, בשעות אחה"צ בשידור חי ובהשתתפות תושבים.