נהלים ומסמכי מדיניות

 

  
  
החלטת מדיניות רמת השקמה.pdf
  
תשריט מדיניות רמת השקמה.pdf
  
החלטת ועדה לאימוץ תכנית אב לשכונת רמת השקמה מיום 30.04.17.pdf
  
החלטת מדיניות שיכון ותיקים.pdf
  
תשריט מדיניות שיכון ותיקים.pdf
  
תשריט שכונת הלל.pdf
  
שכונת הלל - מסמך מדיניות מימוש תמא 38 ותכניות להתחדשות עירונית.pdf
  
הנחיות מרחביות לבתי התותח - רמת עמידר.pdf
  
הנחיות מרחביות לפיתוח מגרשים לבניה כולל נספחים  - שיכון הצנחנים.pdf
  
הנחיות מרחביות - פרק מס' 1 -  מבוא.pdf
  
הנחיות מרחביות - פרק מס' 2 - הנחיות לתכנון ועיצוב המבנה.pdf
  
הנחיות מרחביות- פרק מס' 3 - הנחיות לפיתוח המגרש.pdf
  
הנחיות מרחביות- פרק מס' 4 - הנחיות לתכנון תנועה וחניה.pdf
  
הנחיות מרחביות- פרק מס' 5 - הנחיות לאצירת אשפה ופינויה.pdf
  
מדיניות בנייה לגובה - החלטת הועדה 18.10.2015.pdf
  
מדיניות בנייה לגובה - תשריט לפי החלטת הועדה 18.10.2015.pdf
  
נוהל הגשת תבע.pdf
  
הנחיות פרסום תכנית בנין עיר בעיתונות.pdf
  
הנחיות לביצוע בדיקת הצללה לתבע.pdf
  
הנחיות לביצוע בדיקת רוחות לתבע.pdf
  
הנחיות מרחביות - עבודות ומבנים הפטורים מהיתר.pdf
  
טופס התנגדות לתבע.pdf
  
​​