הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר הנדסה- עיריית רמת-גן - דף הבית
הבורסה

טפסים ונהלים - רישוי

  
הנחיות מרחביות לפיתוח מגרשים לבניה כולל נספחים - שיכון הצנחנים
טופס בקשה לרישיון קדיחה
נספח 2 - כיבוי אש - הצהרת עורך הבקשה לאישור היתר בניה
נוהל אישור כיבוי אש מקוצר להיתרי בניה למבנים ברמת סיכון נמוכה
נספח 3 - הצהרת עורך הבקשה לכיבוי אש - גמר בניה
דרישות להגשת תכנית להתארגנות אתר
החלטת מדיניות רמת השקמה
תשריט מדיניות רמת השקמה
החלטת ועדה לאימוץ תכנית אב לשכונת רמת השקמה מיום 30.04.17
הנחיות לפתיחת בקשה להיתר במחלקת רישוי
פטור ממפת מדידה
הדרכה לסרוקים בקשות+דף מידע
הנחיות מרחביות - פרק מס' 1 - מבוא
הנחיות מרחביות - פרק מס' 2 - הנחיות לתכנון ועיצוב המבנה
הנחיות מרחביות- פרק מס' 3 - הנחיות לפיתוח המגרש
הנחיות מרחביות- פרק מס' 4 - הנחיות לתכנון תנועה וחניה
הנחיות מרחביות- פרק מס' 5 - הנחיות לאצירת אשפה ופינויה
הנחיות מרחביות - עבודות ומבנים הפטורים מהיתר
הנחיות מרחביות לבתי התותח - רמת עמידר
טופס הצהרה והתקשרות פינוי פסולת בנין
דפי מידע בנושא נגישות
התייעצות עם רשות הבריאות
הנחיות לצפיה במסמכים סרוקים
צפיה בפרוטוקול ותמליל הועדה
מדריך לדיירים - עקרונות התקשרות עם יזם בפרויקטים של פינוי-בינוי
מפת זיהום קרקע - רמת גן
מתווה סביבתי לטיפול בזיהום קרקע וגזי קרקע
בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט
תצהיר על תקינות מקלט- מחסה

טפסים ונהלים - רישוי