נגישות דלג לאזור תוכן מרכזי
דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
עזרה (חלון חדש)
כניסה
נווט למעלה
אתר הנדסי רמת גן
הבורסה

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של אגף הנדסה והועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת-גן.

האתר מספק מידע על תהליכים, טפסים ונהלים, מאפשר שליפת מידע ממאגרי המידע הממוחשבים וצפייה במערכת המידע הגיאוגרפי .

התוכן המופיע באתר זה אינו מחייב ואינו מחליף עיון במקור. הרשות אינה אחראית לכל טעות, שיבוש או השמטה, תוספת ופגם.
הנוסח המחייב הינו הנוסח המקורי המצוי במשרדי הרשות.

אתר האינטרנט פותח במשותף על ידי עיריית רמת-גן, מינהל ההנדסה וחברת קומפלוט.

מודיעין אגף הנדסה: 03-6753515